การคิดค่าบริการ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดดังได้แสดงไว้ด้านล่าง

นิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านเป็นนิติบุคคลที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม เราคิดค่าบริการด้านการบัญชีเริ่มต้นที่ 1,600 บาท

การคิดค่าบริการของเราจะคำนวณจากจำนวนใบกำกับภาษีซื้อและขายเป็นหลัก มิได้คำนวณจากบิลค่าใช้จ่ายที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ไม่ได้ เช่น บิลน้ำมัน เป็นต้น ด้วยสาเหตุนี้ทำให้การคำนวณค่าบริการของเราจะราคาถูกกว่าท้องตลาดเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษีซื้อมี 4 ใบ ใบกำกับภาษีขายมี 5 ใบ บิลน้ำมันอีก 20 ใบ สลิปเงินเดือน 5 คน บิลค่าทางด่วน 10 ใบ เราจะมีการคำนวณราคาค่าบริการดังต่อไปนี้ จำนวนบิลซื้อ + บิลขาย = 4+5 = 9 ใบ นั่นคือราคาของท่านจะยังคงอยู่ในอัตราแรก คือ 1,800 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากคำนวณตามปกติทั่วไปจะเป็นการคำนวณดังนี้ จำนวนบิลซื้อ + บิลขาย + บิลน้ำมัน + สลิปเงินเดือน + ค่าทางด่วน = 4+5+20+5+10 = 44 ใบ จะเห็นได้ว่าการคํานวณโดยคิดจำนวนของรายการทั้งหมดจะมากกว่าการคำนวณโดยคิดเพียงแค่ใบกำกับภาษีซื้อและขายเป็นหลัก นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราอยากให้ท่านพิจารณาให้ดี ก่อนการตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี จากการสำรวจตลาดเราพบบางสำนักงาน คิดค่าบริการในราคาถูก แต่ระหว่างทางที่ให้บริการ มีการคิดค่ายื่นแบบภาษีเพิ่มเติม เช่น ยื่นแบบภงด เพิ่ม ฉบับละ 300-500 บาท ที่ไม่รวมกับค่าบริการปกติ ซึ่งบริษัทส่วนมาก ต้องมีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1+3+53+30 อยู่แล้ว ทำให้ราคาอาจเริ่มต้นที่ 1500+300+300+300+300=2700 บาท

ตรงไปตรงมาเนื่องจากเราเป็นสำนักงานบัญชีที่เน้นความตรงไปตรงมา จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านให้ทราบถึงวิธีการคำนวณการคิดราคาค่าบริการของสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสบายใจกันทั้งสองฝ่าย
ส่วนเกณฑ์ราคาเบื้องต้นที่ใช้ในการคำนวณมีดังนี้ครับ

*ใบกำกับภาษีซื้อ + ใบกำกับภาษีขาย 0 – 10 ใบ 1800 บาท( ที่เหลือตามตารางเลยครับ)

*ประกันสังคม 1-5 คน +300 บาท

*การนำเข้า-ส่งออก เพิ่มประมาณ 300-500 บาท(ราคาเบื้องต้นเท่านั้น) เนื่องจากมีการลงบัญชีที่ซับซ้อนกว่า

*ประเภทธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง จะมีบิลค่าใช้จ่าย Non vat มาก แต่บิลขายน้อย และจำเป็นต่อการวางแผนภาษีอย่างใกล้ชิด เป็นต้น อัตราการให้บริการเบื้องต้น

  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 10- 20 ใบ 2000 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 20- 40 ใบ 2500 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 40- 60 ใบ 3000 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 60- 80 ใบ 4000 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 80- 100 ใบ 5000 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 100- 120 ใบ 5500 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 120- 140 ใบ 6000 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 140- 160 ใบ 7000 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 140- 160 ใบ 8000 บาท
  จำนวนบิลซื้อ+ขาย 160- 180 ใบ 10000 บาท


 ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าปิดงบการเงิน ค่าบริการทำบัญชี สำนักงานบัญชีสมุทรปราการ

090054
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
179
1018
87064
6435
6696
90054

Your IP: 34.239.158.223
2024-05-23 12:11

แผนที่

 

 
 
Go to top